Het Europees Comité van de Regio’s en de Europese Commissie versterken de samenwerking

Contentverzamelaar

Het Europees Comité van de Regio’s en de Europese Commissie versterken de samenwerking

Vertegenwoordigers van het Europees Comité van de Regio’s en de Europese Commissie hebben een herzien samenwerkingsprotocol aangenomen om hun gezamenlijke werkzaamheden te intensiveren en ervoor te zorgen dat de stem van de Europese regionale en lokale overheden in alle fasen van het EU-besluitvormingsproces wordt gehoord. Het herziene samenwerkingsprotocol is op 4 april 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Het gaat om het Protocol betreffende de samenwerking tussen de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s. De herziene samenwerking biedt nieuwe concrete mogelijkheden voor deelname en uitwisseling, zoals

  • een sterkere aanwezigheid van de voorzitter van de Commissie en de commissarissen tijdens de zittingen van het Comité van de Regio’s (CvdR);
  • de mogelijkheid voor CvdR-leden om de Commissie vragen te stellen die vanuit hun grondgebied zorgen baren;
  • een intensievere en betere koppeling van bestaande initiatieven van de EG en het CvdR om lokale politici te betrekken bij specifieke netwerk-, opleidings- en communicatieactiviteiten;
  • de bevordering van gezamenlijke acties voor capaciteitsopbouw in EU-landen;
  • intensievere samenwerking met de vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten.

Meer informatie:

  • Persbericht van het Europees Comité van de Regio’s