Hoe moet een rechter omgaan met het Griekse asielbeleid?

Contentverzamelaar

Hoe moet een rechter omgaan met het Griekse asielbeleid?

Wie aan de ‘Griekse kwestie’ denkt, zal wellicht denken aan begrotingspolitiek, maar in het asielrecht heeft men daar hele andere gedachten bij. De manier waarop Griekenland omgaat met de mensenrechten van asielzoekers stelt rechters in andere lidstaten voor de vraag of het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland wel kan. Een Britse rechter heeft dit gevraagd aan het EU-Hof.

Volgens de Dublinverordening moeten de lidstaten nagaan welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat op hun grondgebied is ingediend. Met deze regeling moet "asielshopping" worden voorkomen en moet worden gegarandeerd dat het dossier van elke asielzoeker door één lidstaat wordt behandeld.

Dit proces wordt bemoeilijkt omdat Griekenland, waar veel asielzoekers voor het eerst voet op Europese bodem zetten, tekort schiet op het punt van rechtsbescherming. Het Europees Hof voor de rechten van de Mens heeft Griekenland hiervoor op 11 juni jl. veroordeeld (klik hier voor de uitspraak). Het is duidelijk dat de Grieken verbeteringen moeten aanbrengen. De Commissie heeft aangeboden Griekenland hierbij te helpen.

Verbeteringen van het systeem kunnen echter niet worden afgewacht, zo vindt het het ‘Court of Appeal of Engeland and Wales’. Deze rechter heeft op 18 augustus 2010 aan het EU-Hof gevraagd of het Verenigd Koninkrijk een Afghaanse asielzoeker wel naar Griekenland kan terugsturen, wanneer overdracht aan Griekenland de aanvrager zou blootstellen aan het risico van een inbreuk op zijn grondrechten (klik hier voor het verzoek). Het verzoek van de Britse rechter om deze zaak versneld te behandelen heeft het Hof overigens afgewezen. Een arrest zal daarom niet binnen korte tijd kunnen worden verwacht.

Deze Britse zaak is van belang voor het Dublin-systeem als geheel en daarmee voor alle lidstaten die daaraan meedoen. De Raad van State heeft meegedeeld aanhangige zaken aan te houden tot de uitspraak van het Hof. Minister Hirsch Ballin van Justitie stuurt binnenkort een brief naar de Tweede Kamer over dit vraagstuk.