Hof geeft criteria voor beperken instroom buitenlandse medische studenten

Contentverzamelaar

Hof geeft criteria voor beperken instroom buitenlandse medische studenten

De regeling die de Franstalige gemeenschap in België heeft getroffen om studenten uit Frankrijk te weren van Waalse medische opleidingen is in beginsel in strijd met het verbod van discriminatie naar woonplaats. Dat heeft het EU-Hof van Justitie bepaald. De regeling kan mogelijk wel gerechtvaardigd worden uit een oogpunt van volksgezondheid. Het EU-Hof reikt daarvoor criteria aan.

De Franstalige gemeenschap in België maakt zich zorgen over het grote aantal Franse medische en paramedische studenten dat zich inschrijft voor een Belgische opleiding. Daarom werd in 2006 besloten de toelating van studenten die niet-ingezetene zijn in België te beperken.

Volgens het EU-Hof is sprake van indirecte discriminatie naar nationaliteit, omdat deze beperking studenten uit andere lidstaten meer treft dan Belgische studenten. Of de regeling gerechtvaardigd kan worden vanwege een dringende reden van volksgezondheid in België laat het Hof over aan de Belgische rechter.

Wel overweegt het Hof dat niet valt uit te sluiten dat een mogelijke kwaliteitsverlaging van de medische opleiding (veroorzaakt door het hoge aantal buitenlandse studenten) kan leiden tot aantasting van de kwaliteit van de zorg. Ook is het gevaar aanwezig dat onvoldoende medici worden opgeleid die uiteindelijk in België gaan werken. De risico’s moeten worden onderbouwd door de Belgische autoriteiten door een objectieve, uitvoerige en cijfermatige analyse met behulp van serieuze, gelijkluidende en bewijskrachtige gegevens. De nationale rechter moet vervolgens afwegen of de beperkende maatregel Europeesrechtelijk door de beugel kan.