i-Timer toegankelijk

Contentverzamelaar

i-Timer toegankelijk
Het interdepartementaal voortgangsbewakingssysteem implementatie Europese regelgeving (I-Timer) is nu toegankelijk voor alle rijksambtenaren en te bereiken via Rijksweb.

Dit informatiesysteem verschaft informatie over de stand van zaken over de implementatie in Nederlandse regelgeving van Europese richtlijnen en kaderbesluiten. Daarnaast biedt i-Timer gedetailleerd inzicht in (de voortgang van) specifieke wet- en regelgeving die aan EG-besluiten uitvoering geeft. Alle implementerende ministeries werken mee aan i-Timer. i-Timer vormt de basis voor de kwartaaloverzichten voor de Eerste Kamer en Tweede Kamer en de maandelijkse rapportages aan ICER-i en ICER. De ontwikkeling en het beheer wordt verzorgd door Directie Integratie Europa (DIE) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.