Implementatie en inbreuk: Nederland goede leerling

Contentverzamelaar

Implementatie en inbreuk: Nederland goede leerling

De implementatieachterstand van Nederland van EU-regelgeving is lager dan ooit. In totaal is Nederland te laat met de implementatie van 7 richtlijnen en kaderbesluiten. Dat blijkt uit het implementatieoverzicht dat aan de Tweede Kamer is gestuurd. Ook bij de Hofzaken gaat het goed: in 2009 werd Nederland slechts drie keer veroordeeld wegens een inbreuk op het EU-recht. Dat bleek uit de gerechtelijke statistieken van het EU-Hof.

De dalende trend bij de implementatieachterstanden wordt bevestigd door de Europese Commissie in het Scorebord Interne Markt. Met een achterstand van 0,5% zit Nederland onder het EU- gemiddelde van 0,7%. De redenen voor de achterstanden zijn uiteenlopend. In veel gevallen is de implementatiewetgeving in behandeling bij de Eerste- of Tweede Kamer.

Ook in de statistieken van het EU-Hof brengt Nederland het er niet slecht vanaf. Slechts 3 veroordelingen in 2009. Desondanks komen veel zaken bij het Hof uit Nederland, vooral via prejudiciële vragen van nationale rechters. In totaal is ongeveer 11% van de prejudiciële zaken bij het Hof afkomstig uit Nederland, waarbij de Hoge Raad (183) en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (139) de belangrijkste ‘Hofleveranciers’ zijn. Nederland staat daarmee op de vierde plaats van leveranciers van prejudiciële zaken.

Bij het Hof is het aantal arresten over milieu en consumenten toegenomen (60 in 2009, ten opzichte van 42 in 2008). Deze beleidsterreinen vormen het grootste aandeel in de arresten. De arresten met betrekking tot landbouw nemen daarentegen sterk af. (18 in 2009, ten opzichte van 54 in 2008).