Implementatie-overzichten

Contentverzamelaar

Implementatie-overzichten

Het wordt veel gemakkelijker om inzicht te krijgen in de stand van zaken van de implementatie van richtlijnen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarvoor een nieuw instrument ontwikkeld: de i-Timer. De ministers, ambtelijke leiding en het parlement krijgen voortaan duidelijker informatie over de stand van zaken m.b.t. de implementatie van EG-richtlijnen en EU-kaderbesluiten. Bovendien geeft de i-Timer aan waar overschrijdingen van de implementatietermijn dreigen (early warning) en wie voor deze overschrijdingen verantwoordelijk zijn.

De i-Timer, ofwel het interdepartementaal Termijnbewakingssysteem Europese Regelgeving,
is een elektronische variant van de papieren termijnbewaking die tot nu toe gevoerd werd. Hij signaleert iedere vertraging in elke relevante fase van het implementatieproces, zodat duidelijk wordt wie daarvoor aanspreekbaar is.

Het nieuwe instrument werd op 29 november jl. gepresenteerd door de DG Europese Samenwerking, Ian de Jong. "We gaan nu de pilot fase in. Alle wetgevingsdepartementen zullen de eerste vingeroefeningen gaan doen. Natuurlijk zullen er ‘werkende weg’ nog onvolkomendheden worden geconstateerd. BZ evalueert eind maart a.s. hoe we het systeem in dat licht verder gaan ontwikkelen. Ik vind het een zeer gebruikersvriendelijk systeem. Een systeem dat overzichtelijke rapportages kan genereren. Rapportages waar de Minister, zijn eigen Bestuursraad en last but not least de Eerste Kamer en de Tweede Kamer hun voordeel mee kunnen doen. Ik ga ervan uit dat we al in januari a.s. het 4e kwartaaloverzicht van 2007 met gebruikmaking van de i-Timer aan de Tweede Kamer en aan de Eerste Kamer kunnen leveren."

Het programma komt daarmee precies op tijd om tegemoet te komen aan een aantal wensen van de Tweede Kamer over de verbetering van de informatiewaarde van de kabinetsappreciaties van de implementatievoortgang. Lees de brief van de vaste Commissie voor Europese Zaken van 5 december 2007.