Contentverzamelaar

Inleidend verzoek referendum over EU-associatieverdrag met Oekraïne toegelaten
Er zijn 10.000 geldige verzoeken ingediend voor het houden van een niet-bindend referendum over de goedkeuringswet van het EU-Associatieverdrag met Oekraïne. De komende tijd moeten nog 300.000 verzoeken worden ingediend. Pas dan gaat het referendum echt door. Dat heeft de Kiesraad bekend gemaakt.

In totaal zijn 14.441 verzoeken ontvangen. Daarvan waren er 13.480 geldig, en 961 ongeldig. De controle van verzoeken vond plaats door middel van een steekproef, overeenkomstig de Wet raadgevend referendum.

Op 18 augustus wordt het besluit over toelating van de inleidende fase gepubliceerd in de Staatscourant. Het proces-verbaal van de beoordeling ligt vanaf die publicatie twee weken ter inzage bij de Kiesraad. Hetzelfde geldt voor de verzoeken die ongeldig zijn verklaard.

Als in de volgende fase, die loopt van 18 augustus tot en met 28 september, 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, wordt een raadgevend referendum over deze wet gehouden.

Formulieren voor het indienen van verzoeken tot het houden van een referendum over de goedkeuring van de Associatieovereenkomst met Oekraïne zijn vanaf 18 augustus beschikbaar.

Naast bovenstaande wet waren twee vergelijkbare wetten tot goedkeuring van Associatieovereenkomsten met Georgië en Moldavië ‘referendabel’. Ook voor deze wetten konden inleidende verzoeken worden ingediend. Hiervoor zijn echter onvoldoende verzoeken ontvangen, respectievelijk 98 en 100.

De Wet raadgevend referendum is op 1 juli 2015 in werking getreden. Een raadgevend referendum is niet bindend. Meer informatie is te lezen op de website van de Kiesraad.

Eerdere berichtgeving op de ECER-site:

Raadgevend referendum over verdrag EU-Oekraïne? | 29 juli 2015