Inschrijving voor ECER-seminar op 10 november 2022 over rechtsbescherming in de EU en toegang tot de rechter geopend

Contentverzamelaar

Inschrijving voor ECER-seminar op 10 november 2022 over rechtsbescherming in de EU en toegang tot de rechter geopend

Per 1 september 2022 heeft de heer René Barents zijn werkzaamheden als rechter bij het EU-Gerecht beëindigd. Ter gelegenheid van zijn afscheid organiseert het ECER een seminar met het thema ‘Rechtsbescherming in de EU en toegang tot de rechter’. Tijdens het seminar zullen drie sprekers uit de rechterlijke macht, de academische praktijk respectievelijk de advocatuur ingaan op dit thema, gevolgd door een discussie met de aanwezigen. De middag zal afgesloten worden met bespiegelingen van de heer Barents over de rol van het EU-Gerecht op dit terrein en de uitdagingen voor de toekomst.

Het seminar vindt plaats op donderdag 10 november van 15.00 tot 17.15 uur in Den Haag. Na afloop van het seminar vindt een borrel plaats.

Programma

Het programma is als volgt:

 

15.00 uur

  • Opening door Mielle Bulterman, hoofd van de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en agent voor de Nederlandse regering in procedures bij het EU-Hof;
  • Rechterlijke perspectief: Dineke de Groot, president van de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam;
  • Academische perspectief: Sybe de Vries, hoogleraar Economisch Publiekrecht aan de Universiteit van Utrecht;
  • Perspectief vanuit particulieren: Lisa-Marie Komp, advocaat bij Prakken d’Oliveira in Amsterdam en docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

16.00 uur

  • Paneldiscussie met de drie sprekers onder leiding van Jurian Langer, hoofd van het Hofcluster bij de afdeling Europees Recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en agent voor de Nederlandse regering in procedures bij het EU-Hof.

16.45 uur

  • Afscheidsbespiegelingen door René Barents, voormalig rechter bij het EU-Gerecht

17.15 uur

  • Afsluiting en borrel

Inschrijven voor het seminar kan door het sturen van een aanmeldingsbericht naar djz-ecer@minbuza.nl onder vermelding van naam, e-mailadres en functie.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Digitale deelname aan het seminar is niet mogelijk.