Internetversie EU-Publicatieblad moet bindend worden

Contentverzamelaar

Internetversie EU-Publicatieblad moet bindend worden

Nog steeds is de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie de enige juridisch bindende bekendmaking van handelingen van de EU. Maar het aantal abonnementen op de gedrukte versie loopt sterk terug. Commissaris Kroes stelt nu in het kader van haar ‘digitale agenda’ voor om de internetversie op de EUR-lex website juridisch bindend te maken.

Alle Publicatiebladen zijn sinds 1998 beschikbaar via internet. Maar nog niet zo lang geleden moest het Hof van Justitie in de zaak Skoma-Lux (C-161/06) constateren dat het recht van de Unie nog steeds niet voorziet in elektronische bekendmaking.

De Europese Commissie wil dat wel mogelijk maken en heeft de Raad voorgesteld een verordening aan te nemen waarin staat dat de elektronische vorm van het EU-publicatieblad authentiek is en rechtsgevolgen heeft. De elektronische versie wordt dan de enige authentieke versie. Het PBEU kan wel gedrukt blijven, maar die exemplaren zijn niet juridisch bindend (artikel 3 van het voorstel).

De Commissie benadrukt dat het op deze manier mogelijk wordt om sneller en goedkoper toegang tot het recht van de Unie te krijgen. Ook is online toegang tot juridische informatiebronnen bevorderlijk voor de ontwikkeling van een digitale interne markt. Dat levert economische en sociale voordelen op. Nu is een abonnement op de authentieke versie van EU-wetgeving nog vrij prijzig: rond de 1100 € per jaar.

De elektronische weg heeft als nadeel dat een website (eur-lex) kan uitvallen. Als de technische storing niet binnen één werkdag is opgelost moeten de drukpersen weer worden aangezet. In dat geval geldt de gedrukte versie weer als authentiek.

Of de rechtspraak van het EU-Hof voortaan ook enkel in elektronische vorm zal worden gepubliceerd, blijkt niet uit dit voorstel. Maar die stap zal niet lang meer op zich laten wachten, als dit voorstel eenmaal zal zijn aangenomen.