Contentverzamelaar

Italiaans leer mag ook uit China komen
Het Italiaans oorsprongsvereiste voor leren schoenen met het etiket ‘pelle’ is in strijd met de EU-schoenenrichtlijn. Ook schoenen uit China mogen van 'pelle' gemaakt zijn. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Italiaanse rechter.

Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 16 juli 2015 in de zaak C-95/14, UNIC en UNI.CO.PEL tegen FS Retail e.a.

De Italiaanse wetgeving eist dat de staat van oorsprong wordt vermeld op producten die zijn voorzien van de Italiaanse term ‘pelle’ (leer) of ‘vera pelle’ (echt leer).

Een ondernemersvereniging in de leerlooiersbranche (UNIC) en een consumentenorganisatie (UNICOPEL) eisen een gebruiksverbod voor FS Retail c.s. die in Italië schoeisel verkopen met op de binnenzool de benaming ‘pelle’ en ‘vera pelle’. Verweersters hebben namelijk niet het land van oorsprong vermeld, ook al is een deel van het schoeisel in China vervaardigd. Volgens de eisers wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het gaat om Italiaans leer, wat leidt tot oneerlijke mededinging en misleiding van consumenten.

Het EU-Hof antwoordt de Italiaanse rechter dat richtlijn 94/11/EG de etikettering van schoeisel volledig harmoniseert. Daarom moet het Italiaanse oorsprongsvereiste hieraan getoetst worden en niet aan de verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen. Het Hof oordeelt vervolgens in lijn met het Nederlandse standpunt dat een oorsprongsvereiste voor schoeisel dat afkomstig is uit andere lidstaten of derde landen een belemmering vormt van de handel in schoeisel en daarom in strijd is met de richtlijn.