Jaarbericht 2013 procedures EU-Hof

Contentverzamelaar

Jaarbericht 2013 procedures EU-Hof

Voor de achtste keer is een jaarbericht van de procesvertegenwoordiging van de Nederlandse regering bij het EU-Hof van Justitie uitgebracht. Hierin wordt verslag gedaan van de inbreng en de resultaten in EU Hofzaken waarin uitspraak is gedaan in 2013. Nederland is traditioneel een actieve lidstaat bij het Hof, vanwege het grote belang van de rechtspraak van het Hof voor het Nederlandse recht en beleid.

In 2013 was de Nederlandse regering betrokken bij 78 zaken waarover de Europese Hoven (EU-Hof, EU-Gerecht en EVA-Hof) uitspraak deden in 2011. De meerderheid van deze zaken (55) betrof een prejudiciële procedure. Nederland kan in deze zaken invloed uitoefenen op het antwoord van het Hof op vragen van nationale rechters. In 22 gevallen was Nederland betrokken bij een zogenoemde directe zaak. In die zaken stelt een partij (een EU-instelling, lidstaat of bedrijf/particulier) beroep in bij het Hof van Justitie. Daarnaast heeft Nederland aan één EVA-hofzaak meegedaan, waarin in 2013 uitspraak is gedaan.

In een ruime meerderheid van de gevallen is de uitspraak geheel of gedeeltelijk in overeenstemming met het Nederlandse standpunt.

Klik hier voor de volledige tekst van het jaarbericht.

Lees hier de eerdere jaarverslagen van de procesvertegenwoordiging van de Nederlandse regering bij het EU-Hof van Justitie.