Jaarbericht Agentschap EG-Hof van Justitie

Contentverzamelaar

Jaarbericht Agentschap EG-Hof van Justitie

Een heugelijk feit: het eerste jaarbericht over de inbreng van de Nederlandse regering in rechtszaken bij het EG-Hof van Justitie in Luxemburg is gepubliceerd. In dit jaarbericht vindt u onder meer de uitspraken van 2006 in zaken waaraan Nederland heeft deelgenomen.

De volledige tekst van het jaarbericht 2006 vindt u hier.