Jaarlijks handelsbeschermingsverslag 2022 gepubliceerd

Contentverzamelaar

Jaarlijks handelsbeschermingsverslag 2022 gepubliceerd

Uit het verslag blijkt dat de Europese Commissie de EU-producenten in 2022 actief en assertief is blijven verdedigen tegen oneerlijke handelspraktijken. Onder meer door de wetgeving daadkrachtig toe te passen en de doeltreffendheid van de maatregelen te waarborgen. Ook kwam de Commissie in actie om te zorgen dat derde landen de handelsbeschermingsregels correct toepassen en om ontwijkingspraktijken tegen te gaan.

Het gaat om het op 6 september door de Europese Commissie goedgekeurde verslag over de handelsbeschermingsactiviteiten van de EU in 2022. Tegelijkertijd bracht de Commissie ook een werkdocument uit als bijlage bij het verslag. Zie voor meer informatie ook de website van de Commissie.

Het grootste aantal handelsbeschermingsmaatregelen van de EU betreft de invoer uit China, Rusland, India, Korea en de VS. Uit het verslag blijkt dat dankzij de beschermingsmaatregelen van de EU bijna een half miljoen banen in de maakindustrie van de EU worden beschermd, in sectoren zoals staal, aluminium, chemicaliën en keramiek. Grootste uitdaging blijft de invoer met dumping en subsidiëring uit China welke schade toebrengt aan de Europese industrie.

Toezicht en handhaving
Toezicht op de vastgestelde maatregelen en het nemen van passende maatregelen tegen ontwijking zijn van groot belang om de doeltreffendheid van de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU te waarborgen. In 2022 werden in alle verordeningen tot instelling van definitieve maatregelen toezichtclausules opgenomen om het risico van ontwijking tot een minimum te beperken. In 2022 opende de Commissie twee anti-ontwijkingsonderzoeken en één anti-absorptieonderzoek om zicht te krijgen op vermeende acties van exporteurs die erop gericht zijn invoerrechten te ontwijken en de doeltreffendheid ervan te ondermijnen.

Handelsbescherming bij de oorlog in Oekraïne
Naar aanleiding van de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne heeft de EU de invoerrechten op alle Oekraïense uitvoer naar de EU opgeschort. Onder meer voor alle handelsbeschermingsmaatregelen van de EU ten aanzien van Oekraïense producten (met name producten van ijzer, van (niet-)gelegeerd staal, en bepaalde naadloze buizen en pijpen) werd de inning van rechten opgeschort. De vrijwaringsmaatregel van de EU ten aanzien van staal werd opgeschort ten aanzien van de invoer uit Oekraïne.

Wat betreft de antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer uit Rusland en Belarus waarop beperkende maatregelen (sancties) van toepassing zijn, heeft de Commissie handelsbeschermingsmaatregelen gehandhaafd. Zelfs ten aanzien van producten die ook aan sancties onderworpen zijn. Dit heeft niet geleid tot een wijziging van de bevindingen in de onderzoeken waarmee het bestaan van schadelijke oneerlijke handelspraktijken van Rusland en Belarus is aangetoond. De vrijwaringscontingenten voor staal die de EU eerder aan Rusland en Belarus had toegewezen, zijn in plaats daarvan toegewezen aan andere exporterende landen, proportioneel aan hun aandeel in de totale invoer in 2021, om te waarborgen dat aan de behoeften van de staalgebruikers in de EU wordt voldaan.

Onderzoeken in derde landen met gevolgen voor de EU-uitvoer
Met betrekking tot toezicht op de correcte toepassing van handelsbeschermingsregels door derde landen hebben de maatregelen van de Commissie in een aantal gevallen met succes de ononderbroken toegang van de EU-producenten tot exportmarkten gewaarborgd. Het aantal handelsbeschermingsmaatregelen ten aanzien van de uitvoer van de EU is in 2022 aanzienlijk afgenomen, met een daling van 12 ten opzichte van de 30 in het jaar daarvoor.

Voor wat betreft nieuwe onderzoeken tegen EU-lidstaten, is er in 2022 sprake van een aanzienlijke daling, met slechts 7 nieuwe onderzoeken, waarvan 3 antidumping- en 4 vrijwaringsprocedures, ten opzichte van 26 in 2021. Dit is een van de laagste aantallen nieuwe onderzoeken tegen de uitvoer van de EU in de afgelopen tien jaar.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Handelspolitiek