Jonge ambtenaren gezocht voor Brusselse stage

Contentverzamelaar

Jonge ambtenaren gezocht voor Brusselse stage

De Europese Commissie biedt ambtenaren uit de 27 EU lidstaten die 6 maanden tot 5 jaar in dienst zijn van de overheid en die werkzaam zijn op EU-gerelateerde dossiers, de kans beter bekend te worden met de Europese instellingen via een stage van 2 weken. Dit in het kader van het zogenaamde ‘Erasmus for Officials’-programma. Per jaar zullen er vier stagerondes zijn. Deze rondes vinden plaats in maart, mei, oktober en december. De Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU zoekt Nederlandse ambtenaren voor het programma. Het ECER kan op basis van persoonlijke ervaring deze leerzame stage van harte aanbevelen.

De Europese Commissie heeft een gevarieerd programma samengesteld dat een goede kijk geeft op de besluitvormingsprocessen binnen de Europese instellingen. Niet alleen de Commissie komt aan bod, maar ook het Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, het Comité van de Regio’s en het Economisch en Sociaal Comité. Tijdens het intensieve 2 weken durende programma krijgen de stagiairs niet alleen colleges, maar lopen ze ook mee met Commissie-ambtenaren, persoonlijke medewerkers van Commissarissen en medewerkers van Parlementariërs. Voorts heeft het programma een interactief karakter, waarbij de stagiairs in discussie gaan met de sprekers, zelf casussen moeten oplossen waar Commissie-ambtenaren mee te maken krijgen en deelnemen aan een simulatie van de onderhandelingen in het besluitvormingsproces. De Commissie draait op voor alle kosten.

Geïnteresseerden dienen hun CV in het speciale Europass-format in het Engels in te vullen en vervolgens elektronisch in te leveren bij het eigen departement. Die zal twee kandidaten selecteren en doorsturen naar de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de EU. De PV mag maximaal 10 kandidaten doorgeleiden naar de Commissie, die de definitieve selectie voor haar rekening neemt. De kandidaten dienen aan de volgende eisen te voldoen: - redelijke kennis van de Engelse taal is verplicht;
- enige kennis van de Franse taal is een pré;
- universitaire opleiding;
- minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar werkzaam bij de rijksoverheid;
- de dagelijkse werkzaamheden dienen (enigszins) EU-gerelateerd te zijn.
Uiteindelijk mogen per ronde 60 stagiairs uit de hele EU deelnemen. Gezien de ervaring in de eerste twee rondes zullen er naar verwachting per ronde 2 Nederlandse kandidaten mogen deelnemen, wat neerkomt op 8 per jaar. 

Dit programma biedt jonge rijksambtenaren een unieke gelegenheid tot een eerste kennismaking met de EU. Vooral het feit dat de stagiairs de processen binnen de Europese instellingen aan den lijve ondervinden, maakt dit stageprogramma onderscheidend van andere cursussen over de EU.