Contentverzamelaar

Juncker: Tijd voor eerlijkheid, eenheid en solidariteit
In een Europa met ongekende vluchtelingentaferelen heeft voorzitter Juncker van de Europese Commissie zijn eerste Staat van de Unie gepresenteerd. Prioriteit van de Commissie ligt bij de aanpak van de vluchtelingencrisis.

Lees hier de tekst van de toespraak en de Commissie-voorstellen voor de vluchtelingencrisis.

De toespraak over de Staat van de Unie is uitdrukkelijk opgenomen in het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie, waarin staat dat "[ E]lk jaar (…) tijdens de eerste vergaderperiode van september een debat over de stand van de Unie ("State of the Union") [wordt] gehouden, waarbij de voorzitter van de Commissie een toespraak houdt waarin hij de balans opmaakt van het lopende jaar en vooruitkijkt naar de prioriteiten, voor de volgende jaren. Hiertoe stelt de voorzitter van de Commissie dienovereenkomstig voor het Parlement de belangrijkste elementen op schrift die als grondslag voor de voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor het volgende jaar dienen".

In de toespraak over de Staat van de Unie moet de voorzitter van de Commissie de balans opmaken van de huidige toestand van onze Europese Unie en de prioriteiten voor de toekomst aangeven.

Bovendien leidt de Staat van de Unie het interinstitutionele proces in dat zal uitmonden in het nieuwe werkprogramma van de Europese Commissie voor het komende jaar.