Juridische horde in race om Duitse goedkeuring verdrag van Lissabon wellicht groter dan verwacht

Contentverzamelaar

Juridische horde in race om Duitse goedkeuring verdrag van Lissabon wellicht groter dan verwacht

Het Duitse Grondwettelijk Hof bereidt zich voor op een ongebruikelijk lange hoorzitting over het Verdrag van Lissabon. Op 11 en 12 februari 2009 zal het Bundesverfassungsgericht zich buigen over de vraag hoe het Verdrag van Lissabon zich tot de Duitse grondwet verhoudt. Een tweedaagse zitting is een uitzonderlijk verschijnsel in Karlsruhe. Hieruit kan worden afgeleid dat de Duitse rechters deze zaak zeer serieus nemen, aldus het Duitse weekblad Focus. Inmiddels is bekend geworden dan het Hof een nieuwe klacht heeft ontvangen tegen het Verdrag van Lissabon.

Wie denkt dat Ierland, Polen en Tsjechië de enige landen zijn waar het goedkeuringproces nog niet is afgerond, zit er naast. Het Duitse parlement heeft weliswaar het Verdrag van Lissabon goedgekeurd, maar de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht moet worden afgewacht voordat Duitsland definitief kan instemmen met het Verdrag. De handtekening van Bondspresident Köhler blijft voorlopig uit.

Nadat het Verdrag van Lissabon de goedkeuring kon wegdragen van het Tsjechische grondwettelijk Hof, is het Bundesverfassungsgericht nog het enige hoogste rechtscollege in Europa waar het Verdrag nog ter discussie staat. Bundestaglid Peter Gauweiler, die de zaak heeft aangespannen, is van mening dat de Bundestag buiten spel kan worden gezet door het Verdrag van Lissabon.

De aankondiging dat de hoorzitting volgende maand al gaat plaatsvinden, komt vrij onverwacht.

Op 27 januari jl. werd bekend dat het Hof in Karlsruhe een nieuwe klacht tegen het Verdrag van Lissabon heeft ontvangen. Het is een meer dan 200 pagina's tellend verzoekschrift. Belangrijkste argument is dat een eerder oordeel uit 1993 van het grondwettelijk Hof over het Verdrag van Masstricht onterecht is gebleken. Volgens de verzoekers, voornamelijk afkomstig uit het bedrijfsleven, wordt het stabiliteitspact dat destijds werd ingevoerd structureel geschonden.

Deze nieuwe klacht kan het tijdpad voor de Duitse ratificatie van het Verdrag van Lissabon is gevaar brengen. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe het Duitse Hof met deze nieuwe klacht zal omgaan.