Kabinet reageert op eerste werkprogramma Barroso-II

Contentverzamelaar

Kabinet reageert op eerste werkprogramma Barroso-II

Het kabinet heeft positief gereageerd op het eerste wetgevings- en werkprogramma (WWP) 2010 van de Commissie Barroso-II. Het kabinet onderschrijft de prioriteiten die de Commissie heeft voor het jaar 2010: de klimaatverandering en de financiële en sociaal-economische crisis.

In het stuk aan de Kamer overweegt het kabinet:

In tegenstelling tot het WWP voor 2009, dat het karakter had van een afrondingsoperatie, kondigt het onderhavige werkprogramma voor 2010 een nieuwe start aan met een nieuw Commissieteam en een aangepaste onderlinge taakverdeling. Dat neemt niet weg dat de problemen van mondiale omvang die de twee vorige programma’s domineerden, ook het nieuwe Commissiebeleid en -programma blijven beheersen: de klimaatverandering en de financiële en sociaal-economische crisis. Van belang daarbij is dat de voorbereiding van besluitvorming over en uitvoering van de nieuwe initiatieven plaatsvinden in de context van het einde 2009 in werking getreden Verdrag van Lissabon. De behandeling van het bijgevoegde nieuwe wetgevingsprogramma wordt derhalve bepaald door een heldere verdragsstructuur, een duidelijkere bevoegdheidsverdeling en een andere werkrelatie van de Commissie met beide partners in het wetgevingsproces: de Raad van Ministers en het Europees Parlement. Laatstgenoemde heeft bovendien meer democratische bevoegdheden verworven en heeft nu op veel meer beleidsterreinen een medebeslissingsrecht.

Naast een algemene appreciatie van het programma voor de Kamer heeft het kabinet de belangrijkste voorstellen die de Commissie aankondigt uitgelicht. Deze voorstellen zijn voor Nederland van mogelijk groot belang vanwege bijvoorbeeld politiek en/of maatschappelijk belang, relatief grote financiële gevolgen of complexiteit van de implementatie.