Kabinet: verdragswijziging nu niet opportuun in discussie over toekomst EU

Contentverzamelaar

Kabinet: verdragswijziging nu niet opportuun in discussie over toekomst EU

Nederland heeft ingestemd met het Raadsmandaat voor een effectieve en transparante Conferentie over de toekomst van Europa. De Strategische agenda van de Europese Raad zal daarin leidend zijn. Dit schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit mandaat presenteert de positie van de Raad over de inhoud en de vormgeving van de Conferentie over de toekomst van Europa. Daarnaast is het Raadsmandaat aangepast aan de post-COVID-19-crisis-context waarin de Conferentie plaats zal vinden. 

In een eerdere brief (kamerstuk 35078, nr. 33) werd al uiteengezet dat het kabinet de Conferentie steunt als manier om de Europese Unie dichter bij burgers te brengen. Democratische legitimiteit van de EU en draagvlak voor het beleid kunnen zo verstevigd worden. Nationale parlementen moeten hierbij actief betrokken zijn.

Prioriteiten uit de Strategische Agenda van de Europese Raad worden gezien als inhoudelijk leidend kader. Omdat deze doelen kunnen worden bereikt binnen bestaande kaders van de EU-verdragen acht het kabinet verdragswijziging nu niet opportuun. Daarnaast is effectieve vormgeving en transparante werkwijze belangrijk voor het kabinet, elementen die in het Raadsmandaat voldoende gewaarborgd zijn.

De komende tijd zal de Raad samen met het Europees Parlement en de Commissie in onderhandeling gaan over het mandaat, de inhoud en vorm van de Conferentie.

  Meer info: