Keurmerk eisen fair of niet fair?

Contentverzamelaar

Keurmerk eisen fair of niet fair?

De Provincie Noord-Holland heeft bij een aanbesteding van koffieautomaten niet conform de Europese aanbestedingsregels gehandeld. Dat heeft het EU-Hof geoordeeld. De provincie had voor de inkoop het Max Havelaar keurmerk en EKO keurmerk geëist. Een ‘fair trade’-inkoopbeleid is toegestaan, maar de provincie had gedetailleerde specificaties moeten gebruiken in plaats van in zijn algemeenheid naar milieukeuren of keurmerken te verwijzen.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak.

De Europese Commissie is een inbreukprocedure begonnen tegen Nederland omdat volgens haar het vereiste van een keurmerk een met de aanbestedingsregels (richtlijn 2004/18/EG) onverenigbare technische specificatie is. De Provincie had gedetailleerde technische specificaties moeten gebruiken in plaats van het verplicht voorschrijven van een milieukeur.

Het EU-Hof overweegt dat aanbestedende diensten  het recht hebben om op milieuoverwegingen en sociale overwegingen gebaseerde criteria te gebruiken bij hun inkoopbeleid. Echter, de eis dat de koffie moest voldoen aan het EKO-keurmerk en het Max Havelaar-keurmerk had niet gemogen.

Algemene verplichtingen zoals de verplichting om “ bij te dragen tot het duurzamer maken van de koffiemarkt en tot een milieutechnisch, sociaal en economisch verantwoorde koffieproductie”, zijn onvoldoende duidelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig. De Provincie had de gedetailleerde eisen die ten grondslag liggen aan het verlenen van de keurmerken in het bestek moeten opnemen. Wél had de Provincie in het bestek mogen aangeven dat het beschikken over een keurmerk als bewijs kan dienen dat is voldaan aan de gestelde eisen. Aanbestedende diensten moeten dus goed opletten als ze bij hun aanbestedingsopdrachten eisen willen stellen met betrekking tot duurzaamheid en milieu.