Kijkje in de keuken van het EU-Hof

Contentverzamelaar

Kijkje in de keuken van het EU-Hof

In een verrassend openhartige voordracht geeft Juliane Kokott inzicht in de afwegingen die het EU-Hof moest maken in de zaak Pringle over de geldigheid van het Europees Stabiliteitsmechanisme. Als Advocaat-Generaal was zij vorig jaar betrokken bij deze zaak, die aanleiding heeft gegeven tot fundamentele vragen over de identiteit en de rol van het EU-Hof. Niet alleen binnen het EU-Hof, maar ook bij hoogste rechters van de lidstaten. Ook bij toekomstige vervolgvragen over het ESM zal het Hof daarmee geconfronteerd worden.

Kokott gaat ook in op de organisatorische kant van deze bijzondere zaak. Het betrof prejudiciële vragen van het Ierse Supreme Court, waarop het EU-Hof in een versnelde procedure binnen vier maanden antwoord heeft gegeven in volledige samenstelling, met alle (destijds) 27 rechters.

Tot slot zet Kokott nog een andere zaak in relativerend perspectief. Het arrest Åkerberg over de reikwijdte van het EU-Handvest van de Grondrechten werd allerwege gezien als een principiële stellingname van het EU-Hof. Kokott wijst er echter op dat eerdere zaken, zoals die tegen een voormalige Italiaanse premier, al de weg wezen voor deze uitkomst.

Lees hier haar integrale voordracht.