Klok tikt voor Brexit

Contentverzamelaar

Klok tikt voor Brexit

De Britten hebben de EU officieel laten weten dat zij zich willen terugtrekken uit de EU. Tim Barrow, de Britse ambassadeur bij de EU, heeft de brief van premier Theresa May overhandigd aan de Voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk. Lees de Britse brief en de reactie van Tusk.

“After nine months the UK has delivered. #Brexit,” twitterde Tusk. May verklaarde in het Britse Lagerhuis: “This is an historic moment from which there can be no turning back.”

In haar brief schrijft May dat het VK zich wil terugtrekken uit de EU-verdragen en uit het Euratom-verdrag. Zij wil zekerheid bieden aan de burgers en ondernemingen door EU-recht om te zetten in Brits recht, waaar nodig en waar gepast. Ook streeft ze naar een diepgaand en speciaal partnerschap met de EU op economisch en veiligheidsgebied. De onderhandelingen daarover zouden parallel aan het terugtrekkingsproces moeten plaatsvinden.

Nu kunnen de onderhandelingen beginnen tussen de EU, onder leiding van Michel Barnier namens de Europese Commissie, en het Verenigd Koninkrijk over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de EU. Daar staat volgens artikel 50 van het EU-Verdrag een termijn van maximaal twee jaar voor, die eventueel kan worden verlengd met instemming van beide partijen. Die klok is nu ingegaan.

Voorzitter Tusk verklaarde namens de Europese Raad: "In these negotiations the Union will act as one and preserve its interests. Our first priority will be to minimise the uncertainty caused by the decision of the United Kingdom for our citizens, businesses and Member States. Therefore, we will start by focusing on all key arrangements for an orderly withdrawal.
We will approach these talks constructively and strive to find an agreement. In the future, we hope to have the United Kingdom as a close partner."

Op 29 april aanstaande zal de Europese Raad bijeenkomen om de onderhandelingsrichtsnoeren voor de EU vast te stellen. Voorzitter Tusk heeft de lidstaten van de EU-27 op 31 maart vertrouwelijk  Draft guidelines following the United Kingdom's notification under Article 50 TEU gestuurd, waarvan de tekst binnen tien minuten in de internationale pers verscheen.

Meer info: