Kritiek mensenrechtencommissaris op toepassing EU-Handvest

Contentverzamelaar

Kritiek mensenrechtencommissaris op toepassing EU-Handvest

De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa Thomas Hammarberg vindt de aanpak van mensenrechtenschendingen door de Europese Commissie verwarrend en een belemmering van zijn eigen werk. Hij vraagt aandacht voor de rol en betekenis van het EU-Handvest van de Grondrechten. Het ECER organiseert op 1 december 2011 een seminar over het Handvest.

Hammarberg noemt als voorbeelden de Hongaarse mediawet en de uitzettingen van Roma in Frankrijk. In beide gevallen stelde de Commissie geen juridische actie in tegen deze lidstaten. Deze aanpak is volgens de Zweed verwarrend en doorkruist bovendien zijn werk als mensenrechtencommissaris. Hij stelt dat de problemen met EU-verplichtingen misschien waren opgelost, maar dat er nog andere bezwaren kleefden aan het optreden van de beide landen. Maar die verloren iedere interesse in een dialoog met Raad van Europa na de goedkeuring door de Europese Commissie. Ook vindt Hammarberg het gebruik van de termen “grondrechten” en “mensenrechten” binnen de EU verwarrend.

Hammarberg dringt voorts aan op een snelle toetreding van de EU tot het EVRM. Volgens EUobserver zouden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de onderhandelingen tussen de EU en de Raad van Europa over toetreding ophouden omdat zij het niet eens met de voorgestelde stemrechten van de EU binnen de Raad van Europa.

Het ECER organiseert op 1 december 2011 een seminar over het Handvest. Het programma en praktische gegevens vindt u hier.

Links:
Bericht in de EUobserver