Laatste waarschuwing IJsland

Contentverzamelaar

Laatste waarschuwing IJsland

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, de ‘Europese Commissie’ van de vrijhandelsorganisatie, heeft IJsland voor de laatste keer gemaand de verplichting om Britse en Nederlandse spaarders bij Icesave te compenseren na te komen. IJsland is hiertoe verplicht op grond van de depositogarantierichtlijn. IJsland moet het met redenen omkleed advies van de Toezichthoudende Autoriteit binnen drie maanden opvolgen, wil het een rechtszaak bij het EVA-Hof in Luxemburg voorkomen.

Omdat IJsland partij is bij de EER-overeenkomst met de Europese Unie is het gebonden aan de depositogarantierichtlijn (richtlijn 94/19/EG). De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA waarschuwde IJsland al in 2010 dat het land volgens de richtlijn verplicht was om minimaal 20.000 € per spaarder te compenseren. De activiteiten van Icesave vielen onder het IJslandse garantiestelsel. IJsland stond wel garant voor de IJslandse spaarders, maar niet voor de klanten van Icesave in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

In tegenstelling tot de Europese Commissie publiceert de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA de volledige tekst van de met redenen omklede adviezen in het kader van een inbreukprocedure op het internet. In het Met Redenen Omkleed Advies (MROA) stelt de Toezichthoudende Autoriteit dat IJsland in strijd met de richtlijn, in het bijzonder artikel 7, heeft gehandeld. In dat artikel wordt bepaald dat de lidstaten ervoor zorgen dat de dekking voor het totaal van de deposito’s van een zelfde deposant ten minste 20 000 € bedraagt wanneer de deposito’s niet-beschikbaar zijn. Dat IJsland de IJslandse spaarders voortrok is bovendien in strijd met artikel 4 van de EVA-overeenkomst, zo vindt de Toezichthoudende Autoriteit.

Ijsland moet nu binnen drie maanden aan deze verplichting voldoen. In de Q en A’s die de Toezichthoudende Autoriteit heeft opgesteld wordt aangekondigd dat een beroep bij het EVA-Hof in Luxemburg in het najaar kan gaan plaatsvinden.