Laura Codruţa Kövesi wordt eerste Europees Hoofdaanklager

Contentverzamelaar

Laura Codruţa Kövesi wordt eerste Europees Hoofdaanklager

Precies twee jaar na de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie is de Raad op 14 oktober 2019 akkoord gegaan met de benoeming van Laura Codruţa Kövesi als eerste Europees Hoofdaanklager. Zij zal in die functie leiding gaan geven aan het Europees Openbaar Ministerie. Dit nieuwe orgaan is belast met het bestrijden van strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden, zoals fraude met EU-fondsen en btw-fraude.

De Roemeense Kövesi werd op 14 oktober gekozen uit een lijst van drie kandidaten die na een open sollicitatieprocedure door een onafhankelijke commissie is opgesteld. De benoeming moet ook nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement.

De Roemeense Kövesi is op dit moment nog als Officier van Justitie verbonden aan het Hooggerechtshof van Cassatie en Justitie van Roemenië. In haar carrière heeft Kövesi al verschillende posities bekleed als Officier van Justitie in Roemenië. De belangrijkste taken van de Europees Hoofdaanklager zijn het leiding geven aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en het vertegenwoordigen van het EOM bij andere EU instituties, lidstaten en derde landen. Tijdens haar werkzaamheden zal Kövesi worden bijgestaan door twee plaatsvervangers en zal ze het college van openbare aanklagers voorzitten. Dit college zal bestaan uit één Europees openbaar aanklager per lidstaat en heeft als taak om de strategie en interne regels te bepalen. Daarnaast zal het college de samenwerking en efficiëntie binnen zaken garanderen.

De Finse voorzitter van de Raad Anna-Maja Henriksson, benadrukte dat het voor de Raad prioriteit is dat het EOM uiterlijk in november 2020 operationeel is. Mevrouw Kövesi zal als allereerste Europees hoofdaanklager de taak hebben om het EOM van de grond af op te bouwen. Tijdens haar 7 jaar durende mandaat zal haar voornaamste taak erin bestaan de administratieve en operationele structuur van het EOM op te bouwen en goede werkrelaties met nationale gerechtelijke autoriteiten te ontwikkelen. De Raad zal het opzetten van het EOM blijven monitoren, opdat wij een efficiënt en doeltreffend Openbaar Ministerie krijgen dat de hoeksteen wordt van onze strijd tegen fraude en corruptie met de EU-financiën

Het EOM wordt een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie en zal belast zijn met het onderzoeken, vervolgen en voor het gerecht brengen van strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden. Momenteel nemen 22 lidstaten deel aan het EOM (België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië).

 

Meer informatie

Europees openbaar minsiterie opgericht (ECER 13 oktober 2017)