Leningen aanvragen in de EU veiliger na definitieve vaststelling van herziene EU-richtlijn consumentenkrediet

Contentverzamelaar

Leningen aanvragen in de EU veiliger na definitieve vaststelling van herziene EU-richtlijn consumentenkrediet

De herziene EU-regels moeten consumenten beter beschermen bij kredietaanvragen. De nieuwe regels zorgen ervoor dat informatie over kredieten duidelijk en begrijpelijk is. Daarnaast bevat de herziene richtlijn een verplichting voor kredietverstrekkers om de solvabiliteit van consumenten te beoordelen.

Achtergrond

Bij Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten (hierna: de richtlijn consumentenkrediet) werd een geharmoniseerd EU-kader voor consumentenkrediet vastgesteld. De richtlijn consumentenkrediet is in 2011, 2014, 2016, 2019 en 2021 gewijzigd. Bij een Refit-evaluatie in 2018-2019 is gebleken dat de doelstellingen van de richtlijn consumentenkrediet uit 2008 slechts gedeeltelijk zijn verwezenlijkt.

Tegen die achtergrond presenteerde de Europese Commissie op 30 juni 2021 een voorstel voor een herziening van de richtlijn consumentenkrediet. Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is de herziene richtlijn aangenomen (Richtlijn 2023/2225) en op 30 oktober 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De herziene richtlijn

De herziene richtlijn:

  • zorgt ervoor dat informatie over kredieten, zoals de totale kosten, duidelijk en begrijpelijk is, en op maat voor digitaal gebruik;
  • bevat strengere reclameregels om consumenten met overmatige schulden te beschermen tegen wanpraktijken, en doeltreffende maatregelen tegen buitensporige kosten;
  • verplicht kredietverstrekkers de solvabiliteit van consumenten te beoordelen om hen te beschermen tegen overmatige schulden
  • breidt het toepassingsgebied van de richtlijn uit tot leningen van minder dan € 200 en ‘koop nu, betaal later’-producten
  • geeft de consument het recht een kredietovereenkomst binnen 14 dagen op te zeggen, en geeft voormalige kankerpatiënten recht op vergetelheid.

Meer informatie: