Lidstaten bereiken overeenstemming over nieuwe EU-Verordening inzake CO2-emmissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen

Contentverzamelaar

Lidstaten bereiken overeenstemming over nieuwe EU-Verordening inzake CO2-emmissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen

Met de nieuwe EU-Verordening kan het aantal nulemissietrucks en stadsbussen op de Europese wegen worden vergroot. De verordening stelt emissiereductiedoelstellingen vast die tot en met 2040 geleidelijk zullen worden toegepast.

Op 13 mei 2024 hebben EU-lidstaten hun definitieve goedkeuring gegeven aan de herziene verordening inzake CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (HDV's) (zie hier de versie van eind april ((2023) 0042 COD) zoals besproken in Raadsverband) die vanaf 2030 op de EU-markt komen. Deze nieuwe CO2-normen moeten gaan bijdragen tot het koolstofvrij maken van de wegvervoersector. Ze helpen om de Europese Green Deal te gaan realiseren en de broeikasgasemissies van de EU tegen 2030 met minstens 55 procent te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De Europese Commissie publiceerde op 13 mei tevens een Q&A over de nieuwe verordening.

De nieuwe verordening heeft betrekking op bijna alle vrachtwagens, stadsbussen, langeafstandsbussen en aanhangwagens. Er worden CO2-emissiereductiedoelstellingen vastgesteld die de komende decennia geleidelijk zullen worden toegepast. Het gaat om -45 procent emissies voor 2030-2034, -65 procent voor 2035-2039 en -90 procent vanaf 2040 (vergeleken met de niveaus van 2019).

De overgang naar nulemissie openbaar vervoer is in veel Europese steden al aan de gang. Om deze overstap te versnellen, moeten nieuwe stadsbussen vanaf 2030 90 procent minder uitstoten. In 2035 moeten alle nieuwe stadsbussen emissievrij zijn.

Nulemissievrije en energiezuinigere zware bedrijfsvoertuigen helpen om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Europeanen te verbeteren. Ook is de EU daarmee in staat om de vraag naar ge├»mporteerde fossiele brandstoffen te verminderen en een duidelijk signaal te geven om investeringen in innovatieve nulemissietechnologie├źn aan te sturen en de uitrol van oplaad- en tankinfrastructuur te stimuleren.

De nieuwe EU-verordening zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treedt daarna in werking.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Vervoer
ECER-dossier: Klimaat en Milieu