Litouwen sluit zich aan bij nauwere samenwerking over echtscheiding

Contentverzamelaar

Litouwen sluit zich aan bij nauwere samenwerking over echtscheiding

De nauwere samenwerking tussen lidstaten over echtscheiding, waar Nederland geen deel van uitmaakt, bestaat nu uit België, Bulgarije, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Luxemburg, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en Slovenië.

In 2010 is een aantal lidstaten een afwijkend regime voor het toepasselijk recht bij echtscheiding overeengekomen. In de opvatting van deze lidstaten moeten paren scheiden volgens het recht van de lidstaat waar ze het langst verbleven hebben als ze het niet eens kunnen worden over het toepasselijk recht. Hiermee moet volgens deze lidstaten ‘forum shopping’ worden voorkomen (scheiding volgens het recht van een lidstaat waar ze eigenlijk geen band mee hebben).

De nauwere samenwerking over echtscheiding is het eerste voorbeeld van toepassing van de regeling die met het verdrag van Lissabon is geïntroduceerd. Litouwen is nu het eerste land dat toetreedt na inwerkingtreding van de nauwere samenwerking. Litouwen heeft de intentie om toe te treden kenbaar gemaakt aan de Commissie en die heeft de toetreding bevestigd, de overgangsmaatregelen bepaald en de datum van inwerkingtreding vastgesteld. Klik hier voor het besluit van de Commissie.

Over deze nauwere samenwerking werd door het ECER eerder bericht, klik hier en hier.