Logo 50ste verjaardag EG gekozen

Contentverzamelaar

Logo 50ste verjaardag EG gekozen

IP/06/1415

Brussel, 17 oktober 2006

Logo voor vijftigste verjaardag van de EU gekozen

Vandaag werd de winnaar van de prijsvraag voor het logo voor de vijftigste verjaardag van de EU op een feestelijke plechtigheid in Brussel bekendgemaakt. De prijsvraag trok onverwacht veel deelnemers - niet minder dan 1 701 - uit alle lidstaten en uit Bulgarije en Roemenië. De Commissie en de andere Europese instellingen zullen het winnende logo gebruiken voor alle evenementen die zij in 2007 in verband met de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome organiseren. Ook de lidstaten en de nationale, regionale en lokale overheden wordt verzocht het logo voor hun evenementen te gebruiken. De winnaar Szymon Skrzypczak heeft de prijs van 6 000 € in ontvangst genomen. Tore Rosbo en Jenny Lundgren hebben een prijs voor het tweede en derde beste logo gekregen, namelijk 4 000 € en 2 000 €. Aan de drie prijswinnaars werd ook een trofee overhandigd, terwijl alle tien finalisten een oorkonde in ontvangst konden nemen. De prijzen werden uitgereikt door Margot Wallström, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en door Alejo Vidal-Quadras, eerste vicevoorzitter van het Europees Parlement, die gezamenlijk de jury voorzaten. De overige drie juryleden waren Hans Brunmayr, directeur-generaal Pers, communicatie en protocol bij de Raad, Jillian van Turnhout, vicevoorzitter van de diverse belangengroepen bij het Europees Economisch en Sociaal Comité en Claude Du Granrut, lid van het Comité van de Regio's en van de Regionale Raad van Picardië in Frankrijk.

Alejo Vidal-Quadras zei: "Dat deze logoprijsvraag in heel Europa zo'n succes heeft geoogst, bewijst dat wij terecht op de jongeren hebben vertrouwd om ons te helpen het Europa van morgen vorm te geven. Namens het Europees Parlement, de instelling die de Europese burgers vertegenwoordigt, wil ik alle deelnemers danken voor hun verbeeldingskracht en hun enthousiasme. Ik feliciteer de winn aar met het zeer mooie resultaat dat onze gemeenschappelijke bestemming uitstekend uitbeeldt."

Vicevoorzitter Margot Wallström zei naar aanleiding van de prijsuitreiking: " Het winnende logo vertegenwoordigt de verscheidenheid en de levenskracht van Europa en beklemtoont tegelijkertijd de nagestreefde eenheid van ons continent. Ik feliciteer de winnaar en de andere laureaten van harte. De resultaten van de prijsvraag zijn indrukwekkend en bewijzen het talent van onze jonge Europese vormgevers en kunstenaars."

Vorige week heeft een panel van elf internationaal gerenommeerde deskundigen op het gebied van kunst en vormgeving de tien beste logo's geselecteerd uit de 1 701 ingediende voorstellen van Europese studenten kunst, grafische vormgeving, communicatievormgeving, visuele communicatie, mediavormgeving of aanverwante studierichtingen. De studenten werd gevraagd een logo te ontwerpen en eventueel een slogan over de Europese integratie te bedenken. Het logo moest verwijzen naar de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome en symbool staan voor de verwezenlijkingen (zoals vrede en welvaart) en de toekomst van de EU (bijvoorbeeld het soort EU dat zij voor de komende generaties willen).

De prijsvraag werd op 6 juli gezamenlijk uitgeschreven door de Commissie, het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.
Voor meer nieuws over de prijsuitreiking en voor het downloaden van logo's en foto's kunt u terecht op:

http://ec.europa.eu/avservices/50/index_en.cfm
Alle informatie over de prijsvraag, de winnaars en het logo vindt u op:

http://www.logo-competition.eu/