Luxemburg moet kwart miljard euro belasting navorderen van Amazon

Contentverzamelaar

Luxemburg moet kwart miljard euro belasting navorderen van Amazon

Luxemburg heeft aan webwinkel Amazon ten onrechte belastingvoordelen van ongeveer 250 miljoen euro toegekend. Volgens de Europese Commissie is dat in strijd met de EU-staatssteunregels. Luxemburg moet nu de onrechtmatige steun terugvorderen.

De Commissie is in 2014 een diepgaand onderzoek gestart en heeft op basis daarvan geconcludeerd dat een in 2003 door Luxemburg uitgevaardigde en in 2011 verlengde fiscale ‘ruling’ de door Amazon in Luxemburg betaalde belasting zonder geldige rechtvaardiging heeft verlaagd. Daardoor kon Amazon het overgrote deel van zijn winst verschuiven van Amazon EU (de ‘exploitatieonderneming’), een in Luxemburg gevestigde belastingplichtige vennootschap van het Amazon-concern naar Amazon Europe Holding Technologies, een niet-belastbaar bedrijf gevestigd in Luxemburg.

Consumenten die producten kochten op welke website van Amazon in Europa dan ook, kochten die in wezen van de exploitatieonderneming in Luxemburg. Op die manier boekte Amazon alle Europese verkooptransacties, en de winst uit die verkooptransacties, in Luxemburg. Amazon Europe Holding Technologies, een bedrijf zonder personeel, kantoren of bedrijfsactiviteiten, bezit intellectuele-eigendomsrechten van Amazon VS voor Europa. Amazon EU, die daarvan gebruikmaakt voor de Europese detailhandel van Amazon, betaalt hiervoor royalty’s aan de holdingmaatschappij.

De in de ruling goedgekeurde betaling van royalty’s door Amazone EU aan Amazon Europe Holding Technologies was debet aan de aanzienlijke lagere belastbare winsten van Amazon EU. Uit het onderzoek is gebleken dat het bedrag aan royalty’ s kunstmatig hoog was en niet de economische realiteit weerspiegelde. De ruling stelde Amazon volgens de Commissie feitelijk in staat belasting te ontwijken op driekwart van zijn winst uit de totale verkoop van Amazon in de EU. Commissaris Margrethe Vestager meent dat Luxemburg met de ruling bijna driekwart van de winst van Amazon niet belastte. Amazon mocht vier keer minder belasting betalen dan andere lokale bedrijven die onderworpen waren aan dezelfde nationale belastingregels. Dit is onwettig op grond van de EU-staatssteunregels. De lidstaten mogen geen selectieve belastingvoordelen toekennen aan multinationale groepen die niet beschikbaar zijn voor anderen.

De structuur, die met de onderzochte fiscale ruling was goedgekeurd, werd door Amazon toegepast tussen mei 2006 en juni 2014. In juni 2014 heeft Amazon zijn werkwijze in Europa veranderd. Deze nieuwe structuur valt buiten het staatssteunonderzoek van de Commissie.

Meer info: