Mag het een onsje meer zijn?

Contentverzamelaar

Mag het een onsje meer zijn?

Als een lidstaat niet alle maatregelen treft die nodig zijn om uitvoering te geven aan een arrest van het Hof van Justitie, kan de Commissie de desbetreffende lidstaat opnieuw voor het Hof dagen. De Commissie kan daarbij aangeven of een dwangsom passend is en hoe hoog deze zou moeten zijn. Maar welke bedragen zijn daarmee gemoeid?

De eerste zaak waarbij de Commissie om een dwangsom op grond van artikel 228 EG vroeg vanwege het niet uitvoeren van een gewezen arrest betrof zaak C-387/97, Commissie tegen Griekenland. Het Hof legde Griekenland in 2000 een dwangsom op van 20.000 € voor elke dag die zij in gebreke bleef.

Momenteel is zaak C-121/07 aanhangig. In deze zaak heeft de Commissie Frankrijk voor het Hof gedaagd vanwege het niet treffen van alle maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van een eerder door het Hof gewezen arrest. De passende dwangsom is volgens de Commissie 366.744 € per dag.

In zeven jaar tijd is de passende dwangsom dus ruim 13 keer zo hoog geworden. Een waarschuwing voor de lidstaten!