Marc van der Woude benoemd tot rechter Gerecht van de EU

Contentverzamelaar

Marc van der Woude benoemd tot rechter Gerecht van de EU

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten hebben Marc van der Woude benoemd tot Nederlandse rechter in het Gerecht van de Europese Unie voor de periode van 1 september 2010 tot en met 31 augustus 2016. Van der Woude is advocaat te Brussel en hoogleraar Europees mededingingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van der Woude volgt Arjen Meij op, die sinds 1998 zitting heeft in het Gerecht. Hiermee is de ‘wisseling van de wacht’ van de twee Nederlandse rechters in Luxemburg voltooid. Onlangs volgde Sacha Prechal Christiaan Timmermans op als rechter in het Hof van Justitie.

Het ECER feliciteert Marc van der Woude van harte met zijn benoeming.