Mededeling Commissie staatssteun aan banken

Contentverzamelaar

Mededeling Commissie staatssteun aan banken

De Europese Commissie heeft in een nieuwe mededeling uiteen gezet hoe zij met ingang van 1 januari 2012 omgaat met de EU-staatssteunregels ter ondersteuning van banken in het kader van de financiële crisis. Met de mededeling wil de Commissie de inspanningen van de Europese Raad ondersteunen en de regels verduidelijken.

De Commissie heeft sinds het uitbreken van de financiële crisis al vier mededelingen uitgebracht over steun aan banken:

De bankenmededeling, de herkapitalisatiemededeling en de mededeling besmette activa blijven ook na 31 december 2011 van kracht. Tegelijk wordt de toepassingsduur van de herstructureringsmededeling verlengd tot na 31 december 2011.

Om de uitvoering van het bankenpakket te ondersteunen en om rekening te houden met de ontwikkeling van het risicoprofiel van banken sinds het uitbreken van de crisis, is het wenselijk de regels op bepaalde punten te verduidelijken en bij te werken.

Deze mededeling vultde herkapitalisatiemededeling aan met nadere aanwijzingen voor een passende vergoeding voor kapitaalinstrumenten die geen vast rendement opleveren.

Verder wordt uiteen gezet hoe de Commissie de beoordeling van de levensvatbaarheid van banken op lange termijn in het kader van het bankenpakket met de nodige proportionaliteit zal uitvoeren.

Ook wordt een herziene methode ingevoerd die ervoor moet zorgen dat de premies die in ruil voor garanties voor bankverplichtingen moeten worden betaald, afdoende zijn om de daarmee gemoeide steun tot het minimum te beperken. Dit om te verzekeren dat deze methode rekening houdt met de toegenomen risicodifferentiatie in de credit default swap spreads (cds-spreads) voor banken en met de impact van de cds-spreads voor de betrokken lidstaat.

 Klik hier voor de volledige tekst van de mededeling.