Media zonder grenzen

Contentverzamelaar

Media zonder grenzen

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over de modernisering van de richtlijn Televisie zonder grenzen. Daarin worden nu ook nieuwe aanbiedingsvormen van audiovisuele mediadiensten geregeld, zoals TV-on-demand. Hoofdregel is de toepasselijkheid van de wetgeving van het land van oorsprong, maar ontvangende landen kunnen daaraan beperkingen stellen overeenkomstig hun nationale wetgeving.