MTV met spoed aan EU-Hof voorgelegd

Contentverzamelaar

MTV met spoed aan EU-Hof voorgelegd

Na de rechtbank Roermond wil nu ook de Raad van State van het EU-Hof weten of het 'Mobiel Toezicht Veiligheid' dat door de Koninklijke Marechaussee wordt uitgevoerd in het grensgebied strookt met de Schengengrenscode. Omdat de zaak bij de Raad van State een persoon betreft die in vreemdelingenbewaring zit, heeft de Raad van State het EU-Hof gevraagd de zaak met spoed te behandelen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een hogerberoepszaak van een vreemdeling het EU-Hof gevraagd zich met spoed uit te spreken over de vraag of het Mobiel Toezicht zoals dat in het grensgebied wordt uitgevoerd in overeenstemming is met de Schengengrenscode, in het bijzonder artikel 21 daarvan.

De betrokkene is in bewaring gesteld nadat tijdens een controle op grond van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) in het grensgebied bij Venlo was geconstateerd dat de vreemdeling illegaal in Nederland verbleef. De Raad van State wil uitleg van het Hof weten of de controles geoorloofd zijn in het licht van de verordening.

Op 1 juni 2011 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel de bevoegdheid om MTV-controles te houden in een wettelijk voorschrift ingeperkt. Zo is onder meer bepaald waar en hoe vaak de controles mogen worden uitgevoerd. In een uitspraak van oktober 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het eerst geoordeeld dat dit voorschrift niet in strijd is met de Schengengrenscode. De rechtbank Roermond heeft in februari 2012 in een strafzaak prejudiciƫle vragen gesteld aan het Hof. Verder heeft het gerechtshof in Den Bosch in mei 2012 in een strafrechtelijke procedure geoordeeld dat de MTV-controles hetzelfde effect hebben als grenscontroles en daarom wel in strijd zijn met de Schengengrenscode.

Omdat de Nederlandse (appel)rechters een verschillende uitleg geven aan de Schengengrenscode, ziet de Raad van State aanleiding om ook in deze bewaringszaak prejudiciƫle vragen te stellen en het Hof te verzoeken de vragen met spoed te beantwoorden.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak van de Raad van State van 20 oktober 2011.
Lees hier de volledige tekst van de uitspraak van de rechtbank in Roermond van 7 februari 2012.
Lees hier de volledige tekst van de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch van 11 mei 2012.

(bron: Raad van State)