Nakoming EG-verplichtingen

Contentverzamelaar

Nakoming EG-verplichtingen

De stand van zaken bij de omzetting van EG-richtlijnen en het overzicht van de ingebrekestellingen door de Europese Commissie over het eerste kwartaal van 2007 zijn op de ECER-site geplaatst. De totale implementatie-achterstand is in het eerste kwartaal van 2007 gelijk gebleven ten opzichte van het vierde kwartaal van 2006. De totale achterstand bedraagt 27 richtlijnen. Het aantal ingebrekestellingen is eveneens nagenoeg gelijk gebleven.

Voor het implementatie-overzicht: [[ lees hier meer]] .

Voor het overzicht van ingebrekestellingen: [[ lees hier meer]] .