Nederland dient officieel Veerkracht en Herstelplan in bij de Europese Commissie

Contentverzamelaar

Nederland dient officieel Veerkracht en Herstelplan in bij de Europese Commissie

Het plan bevat de hervormingen en de projecten voor overheidsinvesteringen die Nederland met de steun van de herstel- en veerkrachtfaciliteit wil uitvoeren.

De Europese Commissie heeft het officiële herstel- en veerkrachtplan van Nederland - na een intensieve dialoog tussen de Commissie en de Nederlandse autoriteiten- op 8 juli 2022 ontvangen.

Met de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF), de hoeksteen van NextGenerationEU, zal 800 miljard euro worden gereserveerd voor investeringen en hervormingen in de hele EU (zie ook de website van de Commissie over de RRF, een Vragen en antwoord-overzicht over NextGenerationEU en RFF alsmede een factsheet en een dossier over (toewijzing van subsidies onder) het RFF). De faciliteit speelt een cruciale ondersteunende rol om Europa sterker uit de crisis te laten komen en te zorgen voor een groene en digitale transitie.

Het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan
In het kader van de RRF kan Nederland aanspraak maken op een totaal van 4,7 miljard euro aan subsidies.

Het Nederlandse plan rust op zes pijlers: bevordering van de groene transitie; versnelling van de digitale transformatie; verbetering van de woningmarkt met bijzondere aandacht voor de renovatie van gebouwen; versterking van de arbeidsmarkt, pensioenen en toekomstgericht onderwijs; versterking van de sector van de volksgezondheid en verhoging van de paraatheid voor pandemieën; aanpak van agressieve fiscale planning en witwaspraktijken.

De projecten in het plan bestrijken de volledige levensduur van de RRF tot 2026. In het plan worden projecten voorgesteld die verband houden met alle zeven speerpunten van het Europese beleid.

Volgende stappen
De Commissie zal de plannen van Nederland nu beoordelen op basis van de elf criteria ( zie bijlage V, paragraaf 2 ) die in de Verordening nr. 2021/241 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit zijn vastgesteld. Daarna zal de Commissie de inhoud omzetten in juridisch bindende handelingen. Bij deze beoordeling wordt onderzocht of het plan kan dienen om alle uitdagingen – of een significant deel ervan – die in de landspecifieke aanbevelingen van het Europees Semester zijn vastgesteld, doeltreffend aan te pakken. De Commissie zal ook onderzoeken of ten minste 37 procent van de uitgaven in het plan besteed wordt aan investeringen en hervormingen ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen, en ten minste 20 procent aan de digitale transitie.

De Raad heeft in de regel vier weken de tijd om het Commissievoorstel aan te nemen in de vorm van een uitvoeringsbesluit.

De Europese Commissie heeft inmiddels van 27 lidstaten herstel- en veerkrachtplannen ontvangen. Van 25 lidstaten is door de Commissie een positieve beoordeling voor de herstel- en veerkrachtplannen gegeven, waarna deze ook door de Raad zijn goedgekeurd.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie
Website DG ECFIN Europese Commissie
Rijksoverheid: dossier Financiën EU- Begroting EU
ECER-dossier: Begroting- meerjarenbegroting- begroting 2021-2027