Nederland overschrijdt melkquota

Contentverzamelaar

Nederland overschrijdt melkquota

De Europese Commissie heeft bekend gemaakt dat Nederland de melkquota 2011/2012 heeft overschreden. De Commissie zal Nederland hiervoor beboeten. De hoogte van de boete is naar verwachting EUR 17 miljoen. Naast Nederland zullen ook vijf andere lidstaten een boete ontvangen. De Commissie zal lidstaten voor in totaal ca. EUR 79 miljoen beboeten.

Het Europese subsidiesysteem met garantieprijzen heeft in de jaren ’80 tot de ‘boterberg’ en ‘melkplas’ geleid. Om het probleem van overproductie aan te pakken is de quotaregeling voor melk ontwikkeld. Onder dit systeem krijgt elke lidstaat twee quota toebedeeld, één voor leveringen aan de zuivelproducenten en een tweede voor rechtstreekse verkoop aan de consument. Wanneer een nationaal quotum wordt overschreden moet er door de producenten een overschotheffing (boete) betaald worden.

Naast Nederland zullen ook Oostenrijk, Ierland, Duitsland, Cyprus en Luxemburg beboet worden voor het overschrijden van de quota. De Commissie zal deze lidstaten in totaal voor ca. EUR 79 miljoen beboeten. In het quotumjaar 2010/2011 werden nog vijf lidstaten beboet ter waarde van EUR 55,6 miljoen.

Zie hier het persbericht van 18 oktober 2012 van de Commissie.