Nederland sluit zich aan bij Oostenrijk in EU-Hofzaak tegen Duitse tol

Contentverzamelaar

Nederland sluit zich aan bij Oostenrijk in EU-Hofzaak tegen Duitse tol

Nederland voegt zich bij Oostenrijk in de zaak die bij het EU-Hof is aangespannen tegen de Duitse tolplannen voor personenauto’s. De ministerraad heeft daarmee op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingestemd.

Kern van het Nederlandse bezwaar is dat de Duitse tolplannen strijdig zijn met de Europese regels. In Duitsland geregistreerde voertuigen krijgen de uitgaven voor het tolvignet volledig, of zelfs meer dan dat, terug via een verlaging van de wegenbelasting. Daarmee betalen feitelijk alleen bestuurders van personenvoertuigen met een buitenlands kenteken tol in Duitsland. Het kabinet vindt net als Oostenrijk dat de Duitse tolplannen discriminerend en in strijd met de beginselen van het vrije verkeer zijn. Het vignet levert volgens Nederland ook een extra barrière op voor het verkeer in de grensstreken.

Uit onderzoek dat minister Van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de Nederlandse automobilisten op jaarbasis tussen de 60 en 100 miljoen euro kwijt zijn aan Duitse tol. Veertig procent van deze kosten komen voor rekening van de inwoners en bedrijven in de Nederlandse grensgemeenten. Oostenrijk heeft in oktober dit jaar de zaak tegen Duitsland aangespannen bij het EU-Hof. Op basis van een juridische analyse van de Oostenrijkse standpunten heeft het kabinet nu besloten dat Nederland zich hierbij aansluit.  

Nederland en Duitsland werken op veel dossiers goed samen, maar over het voorgenomen tolvignet is al enkele jaren discussie. Nederland hecht aan de goede relatie met Duitsland. Tegelijkertijd vindt het kabinet het belangrijk dat er een uitspraak van het EU-Hof komt over de Duitse tolplannen. Binnenkort stuurt Nederland het officiële verzoek naar het EU-Hof om zich aan te sluiten bij Oostenrijk. Een uitspraak van het EU-Hof wordt niet eerder dan in 2019 verwacht.

Meer info: