Nederland verliest landbouwzaak bij het EU-Hof

Contentverzamelaar

Nederland verliest landbouwzaak bij het EU-Hof

Nederland verliest ook in hoger beroep een rechtszaak tegen de Europese Commissie over ruim 22,6 miljoen euro aan landbouwsubsidies. Het gaat om subsidies uit het Europese landbouwfonds voor uitgaven in de sector groenten en fruit. Dit verlies komt niet als een verrassing omdat de kans op succes in hoger beroep als gering werd ingeschat.

Het gaat om de uitspraak van het Hof van 6 november 2014 in zaak C-610/13 P, Nederland tegen de Commissie.

Het geschil tussen Nederland en de Commissie spitste zich toe op twee punten: de kosten van het bedrukken van verpakkingen en de eisen voor de erkenning van een zogenaamde telersvereniging.

Alle klachten van Nederland tegen het eerdere arrest van het EU-Gerecht worden afgewezen.

Daarmee bevestigt het EU-Hof dat de kosten van het bedrukken van verpakkingen "verpakkingskosten" zijn, en niet kosten van "verkoopbevordering" zoals Nederland stelde. "Verpakkingskosten" komen niet voor subsidie in aanmerking, kosten van "verkoopbevordering" wel.

Daarnaast blijft het standpunt van de Commissie overeind dat de telersvereniging FresQ niet voldoende regie had op de verkoop en afzet van de producten van haar leden. Hierdoor voldeed FresQ niet aan de voorwaarden voor erkenning als telersvereniging.  

Nederland heeft de financiƫle correctie reeds in 2011 afgedragen aan de Commissie.