Nederlandse agent bij EU-Hof pleit voor US Supreme Court

Contentverzamelaar

Nederlandse agent bij EU-Hof pleit voor US Supreme Court

Yvo de Vries, agent namens de Nederlandse regering bij het EU-Hof van Justitie, kan bogen op een unicum: Hij heeft tegelijkertijd gepleit voor het EU-Hof en voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Tijdens een mondelinge behandeling in Luxemburg van een Nederlandse zaak zaten drie leden van het hoogste Amerikaanse rechtscollege in de zaal.

​​​​​​​Chief Justice John G. Roberts Jr.,, Associate Justice Ruth Bader Ginsburg en Associate Justice Stephen G. Breyer, brachten een bezoek aan het EU-Hof. Op het programma stond ook een bezoek aan een zitting. Tijdens deze mondelinge behandeling mogen procespartijen, EU-instellingen en de lidstaten hun visie op een bepaalde zaak geven. Nederland neemt regelmatig deel aan mondelinge behandelingen.

In dit geval ging het om de zogenoemde Akzo-zaak. Die gaat om de rechten van zogenaamde inpandige bedrijfsadvocaten, die in loondienst werkzaam zijn en kantoor houden binnen het bedrijf. De vraag die in deze mededingingszaak centraal staat is of stukken die in het bezit zijn van deze advocaten vertrouwelijk zijn en dus niet door de Commissie gebruikt kunnen worden in een mededingingsprocedure. De Nederlandse regering vindt dat de activiteiten van deze advocaten wel onder de beschermingsregels vallen.

​​​​​​​ 

Na afloop wilden de hoge Amerikaanse gasten graag met Yvo de Vries (uiterst rechts) op de foto.