Nederlandse investeringen in derde landen blijven beschermd

Contentverzamelaar

Nederlandse investeringen in derde landen blijven beschermd

Investeringen van Nederlandse bedrijven in derde landen blijven beschermd door de investeringsverdragen van Nederland met deze landen, totdat door de EU vervangende investeringsverdragen zullen zijn afgesloten. Deze overgangsregeling is opgenomen in een onlangs gepubliceerde EU-verordening.

Nederlandse investeringsbeschermingsovereenkomsten (IBO’s) spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van investeringen door Nederlandse bedrijven in het buitenland. IBO’s garanderen bepaalde rechten zoals non-discriminatie, vrij kapitaalverkeer en compensatie bij onteigening. Bovendien bieden IBO’s de mogelijkheid om geschillen tussen investeerders en de gaststaat te beslechten door middel van arbitrage.

Onder het Verdrag van Lissabon zijn buitenlandse directe investeringen onder het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU komen te vallen. Hiermee is dit onderwerp een exclusieve bevoegdheid van EU geworden. De nieuwe Verordening vormt een overgangsregeling voor bestaande IBO’s van de lidstaten, totdat de EU vervangende IBO’s met de derde landen in kwestie heeft afgesloten.

Klik hier voor de Verordening en hier voor het persbericht van de Commissie.