Nederlandse inbreng voor de EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat

Contentverzamelaar

Nederlandse inbreng voor de EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat

Het is voor het Nederlandse kabinet van cruciaal belang dat alle lidstaten aangesproken moeten kunnen worden op het naleven van waarden als de rechtsstaat. Het doel van de EU-toetsingscyclus is om in een vroeg stadium eventuele rechtsstatelijke problemen te signaleren.

In haar politieke beleidslijnen van 10 september 2019 sprak Commissievoorzitter Von der Leyen haar steun uit voor een dergelijk aanvullend Europees rechtsstaatmechanisme waarbij de Commissie jaarlijks een objectief niet-bindend verslag uitbrengt over de situatie van de rechtsstaat in alle lidstaten. Op 23 maart jl. heeft de Europese Commissie aan alle lidstaten een vragenlijst toegestuurd. Nederland heeft deze vragen beantwoord en teruggestuurd naar de Commissie.

Het doel van de cyclus is om in een eerder stadium eventuele rechtsstatelijke problemen te signaleren, elkaar waar mogelijk wederzijds te ondersteunen en best practices uit te wisselen op basis van een constructieve dialoog. De cyclus is geen vervanging van de reeds bestaande instrumenten op het gebied van rechtsstatelijkheid.

Bij de bespreking van de toetsingscyclus in de Raad Algemene Zaken op 16 september 2019 heeft het Nederlandse kabinet zijn steun voor dit rechtsstaatsmechanisme uitgesproken. Het is voor het Nederlandse kabinet van cruciaal belang dat alle lidstaten aangesproken moeten kunnen worden op het naleven van waarden als de rechtsstaat, waaraan zij zich vrijelijk hebben gecommitteerd. De eerbiediging van de rechtsstaat is essentieel voor het kunnen bestaan van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten. Adequate follow- up van de toetsingscyclus zal voor Nederland daarom een belangrijk aandachtspunt zijn.

Op basis van de input van lidstaten, justitiële netwerken, ngo’s en andere relevante actoren hoopt de Commissie begin september haar eerste jaarlijkse rapport te kunnen presenteren. Dit rapport zal vervolgens onderwerp zijn van bespreking in de Raad Algemene Zaken tijdens zijn jaarlijkse rechtsstatelijkheidsdialoog. Deze zal hoogstwaarschijnlijk later dit jaar plaatsvinden onder Duits voorzitterschap. Het Nederlandse kabinet zet er tevens op in dat ook in de JBZ-raad een dialoog over rechtsstatelijkheid, gebaseerd op elementen uit de toetsingscyclus, zal worden gevoerd.

Meer info: