Nieuw EU-investeringsprogramma moet bijdragen aan het economisch herstel van de EU na de coronacrisis

Contentverzamelaar

Nieuw EU-investeringsprogramma moet bijdragen aan het economisch herstel van de EU na de coronacrisis

Het nieuwe Europese investeringsprogramma InvestEU omvat een fonds, de instelling van een adviesnetwerk voor ondersteuning bij centraal beheerde EU-investeringsfondsen en een portaal die investeerders en projectontwikkelaars samenbrengt op één platform. Verwacht wordt dat het fonds meer dan 372 miljard euro aan publieke en private investeringen zal mobiliseren via een EU-begrotingsgarantie van 26,2 miljard euro. Het InvestEU-fonds kan onder meer kapitaalsteun verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen die door de coronacrisis zijn getroffen.

Het InvestEU-programma is vastgelegd in verordening 2021/523 tot vaststelling van het InvestEU-programma van 24 maart 2021.

Het nieuwe investeringsprogramma InvestEU bouwt voort op het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) . InvestEU stimuleert publieke en private investeringen in de EU door middel van een EU-begrotingsgarantie van 26,2 miljard euro die investeringsprojecten ondersteunt van partners als de Europese Investeringsbank (EIB), nationale stimuleringsbanken en internationale financiële instellingen.

Dankzij een multiplicatoreffect ontstaat de komende zeven jaar (2021-2027) naar verwachting 372 miljard euro aan extra investeringen. Door deze investeringen wordt volgens de EU bijgedragen aan het economisch herstel van de EU na de coronacrisis. Tevens moeten de investeringen bijdragen aan de beleidsprioriteiten van de EU op middellange en lange termijn, zoals de groene en digitale transitie van de EU.

De EU-begrotingsgarantie van 26,2 miljard euro moet worden verdeeld over vier beleidsterreinen, waarmee tekortkomingen van de markt en suboptimale investeringssituaties worden aangepakt. Het gaat om de volgende beleidsterreinen:

  • duurzame infrastructuur (bijv. projecten op het gebied van duurzame energie, digitale connectiviteit en vervoer);
  • onderzoek, innovatie en digitalisering (bijv. het op de markt brengen van onderzoeksresultaten en projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie);
  • kleine- en middelgrote ondernemingen (gemakkelijkere toegang tot financiering);
  • sociale investeringen en vaardigheden (bijv. projecten op het gebied van onderwijs en opleiding, sociale huisvesting en gezondheidszorg.

Minstens 30% van de investeringen in het kader van InvestEU moet bijdragen aan de klimaatactie van de EU, ter ondersteuning van de klimaattransitie. InvestEU omvat een algemeen ‘mechanisme voor de rechtvaardige transitie’ dat steun voorziet voor de gebieden die het zwaarst worden getroffen door de klimaattransitie van de EU .

Daarnaast kan InvestEU kapitaalsteun bieden voor kleine en middelgrote ondernemingen die door de coronacrisis zijn getroffen en die eind 2019 nog niet in moeilijkheden verkeerden in termen van staatssteun. 

Het InvestEU-programma voorziet ook in de instelling van een advieshub (netwerk) en een portaal. De InvestEU-advieshub wordt door de Commissie ingesteld en is bedoeld om advies te verstrekken aan projectontwikkelaars en intermediairs met betrekking tot centraal beheerde EU-investeringsfondsen. Daarnaast moet de Commissie een databank opzetten om zichtbaarheid te verlenen aan projecten waarvoor projectontwikkelaars financiering zoeken en om investeerders informatie te verstrekken over investeringskansen (het InvestEU-portaal). 

Volgende stappen

Bedrijven en projectontwikkelaars kunnen in principe vanaf medio 2021 een financieringsaanvraag indienen.

Meer informatie