Nieuw Europees partnerschap om digitale vaardigheden te stimuleren gesloten

Contentverzamelaar

Nieuw Europees partnerschap om digitale vaardigheden te stimuleren gesloten

Het partnerschap beoogt om de bijscholing en omscholing van werknemers mogelijk te maken en meer mensen aan te trekken voor de digitale industrie. Daarbij worden mensen en bedrijven vanuit het partnerschap geholpen om de nodige digitale vaardigheden te verwerven, wat bijdraagt tot de doelstellingen van de digitale en groene transitie van de Europese economie.

Het nieuw opgezette partnerschap voor vaardigheden in het digitale ecosysteem is gesloten tussen EU-verenigingen, bedrijven, organisaties, vakbonden, universiteiten, aanbieders van opleidingen en nationale federaties, met steun van de Europese Commissie.

In de eerste plaats richt het partnerschap zich op het verbeteren van de vaardigheden van het personeel van de partners in de digitale sector. De partners zullen vervolgens gemeenschappelijke streefcijfers ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het aantal mensen dat moet worden bijgeschoold, en de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bijscholing en omscholing volgen.

Na toezeggingen in andere industriƫle ecosystemen maakt dit nieuwe partnerschap deel uit van het Pact voor vaardigheden, een van de vlaggenschipinitiatieven in het kader van de Europese agenda voor vaardigheden. Het nieuwe partnerschap zal dan ook nauw samenwerken met andere bestaande partnerschappen in andere sectoren, waar digitale vaardigheden een cruciale rol spelen.

Er wordt gestreefd naar synergiƫn en samenwerking met andere bestaande initiatieven (zoals de Digital Skills & Jobs Coalition of het netwerk van Europese digitale innovatiehubs) om bestaande beste praktijken en richtsnoeren te gebruiken als inspiratiebron voor het partnerschap. Het vaardigheidspact draagt bij aan een van de drie sociale doelstellingen van de EU die zijn opgenomen in het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten, namelijk dat in 2030 ten minste 60 procent van alle volwassenen jaarlijks aan een opleiding deelneemt.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering