Nieuw handboek over databescherming in Europa

Contentverzamelaar

Nieuw handboek over databescherming in Europa

Meer mensen bewust te maken en de kennis te vergroten over wetgeving en rechtspraak over de bescherming van persoonsgegevens. Dat is het doel van een nieuwe coproductie van het EU-Grondrechtenbureau, de Raad van Europa en de griffie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het handboek geeft een overzicht van de geldende wettelijke kaders van de EU en van de Raad van Europa. Het verklaart de belangrijkste jurisprudentie, en bevat samenvattingen van belangrijke uitspraken van zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als het EU-Hof. Wanneer nog geen jurisprudentie bestaat, presenteert het boek praktische voorbeelden met hypothetische scenario's.

Het handboek is bedoeld voor niet-gespecialiseerde juristen, rechters, de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming en andere personen die werkzaam zijn op het gebied van gegevensbescherming.

Het is geschreven met medewerking van de Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de databeschermingseenheid van de Europese Commissie.

Het is het derde deel in een reeks van juridische handboeken gezamenlijk opgesteld door Grondrechtenbureau en de Raad van Europa. In maart 2011 werd een eerste handboek gepubliceerd over het Europese non-discriminatierecht en, in juni 2013, een tweede over het Europese recht inzake asiel, grenzen en immigratie.

Het boek is kosteloos te downloaden op de site van het EU-Grondrechtenbureau.