Nieuw rapport over mondiale trends in kansen en bedreigingen voor toekomst Europa

Contentverzamelaar

Nieuw rapport over mondiale trends in kansen en bedreigingen voor toekomst Europa

Het vierde Global Trends Report van EPSAS, een interinstitutioneel initiatief van negen EU-instellingen en -organen voor strategische prognoses en anticiperend bestuur, beschrijft trends die tot 2040 kunnen worden verwacht op het gebied van geopolitiek, milieu en economie tot technologie en sociale solidariteit.

Het Europees Strategie-en Beleidsanalysesysteem (ESPAS ) heeft zijn vierde verslag over wereldwijde trends genaamd Kiezen voor de toekomst van Europa op 16 april 2024 gepresenteerd tijdens een ESPAS openingsevenement . Het ESPAS is een interinstitutioneel initiatief van negen EU-instellingen en -organen om strategische prognoses en anticiperend bestuur te bevorderen. Het gepubliceerde Global Trends Report is een van de voorname producten van dit initiatief. Het rapport is bedoeld om politieke leiders na de Europese verkiezingen in juni 2024 te helpen bij het aanpakken van de uitdagingen en kansen die voor hen liggen.

In het rapport worden 10 belangrijke gebieden geanalyseerd, variërend van geopolitiek, milieu en economie tot technologie en sociale solidariteit. Het beschrijft de trends die tot 2040 worden verwacht en hoe ze op elkaar kunnen inwerken. Het benadrukt gebieden waar de EU-leiders voor keuzes staan die op de lange termijn van strategisch belang zijn. Hoewel sommige trends wijzen op toenemende risico's en opkomende bedreigingen, laat het verslag ook zien dat ze reden geven tot optimisme en dat de EU succesvol is geweest in het overwinnen van crises. Het laat ook zien dat eenheid tussen de Europese instellingen en de lidstaten meer kans van slagen heeft dan een aanpak waarbij verschillende organen tegenstrijdige of tegengestelde standpunten innemen.

Meer informatie :
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-EU-essentieel : EU-instellingen