Nieuw voorstel fraude met EU-gelden

Contentverzamelaar

Nieuw voorstel fraude met EU-gelden

De Europese Commissie wil dat fraude die de financiƫle belangen van de EU schaadt strenger wordt aangepakt. Zij heeft daarvoor een voorstel voor een richtlijn gedaan. Volgens de Commissie is de aanpak van fraude in de lidstaten onvoldoende. Belangrijkste middel om dit te verbeteren is door middel van harmonisatie van strafrechtelijke bepalingen die betrekking hebben op fraude.

Volgens de Commissie werd  er in 2010 voor  een bedrag van ruim 600 miljoen euro gefraudeerd. Maar  slechts in een klein aantal zaken heeft dit tot strafrechtelijke vervolging geleid. Als een van de oorzaken wijst de Commissie op het feit dat de strafrechtelijke bescherming, in het bijzonder de hoogte van sancties in de lidstaten sterk uiteenloopt.

De rechtsbasis voor  het voorstel van de Commissie is artikel 325 VWEU. De richtlijn omvat de gebruikelijke onderdelen in EU-wetgeving van materieel strafrechtelijke aard, zoals strafbaarstellingen, strafbare deelnemingsvormen, aansprakelijkheid van rechtspersonen en sancties. Opmerkelijk zijn de voorstellen om in bepaalde gevallen te voorzien in een minimumsanctie. Dit gaat verder dan wat tot nog toe gebruikelijk is. Normaal gesproken wordt bij harmonisatie van sancties gewerkt met minimum maximumstraffen. Verder stelt de Commissie voor om de verjaringstermijnen voor de in de voorgestelde richtlijn omschreven strafbare feiten te harmoniseren.

Het voorstel volgt op een mededeling uit 2011, waarin de strafrechtelijke aanpak al werd aangekondigd.

Persbericht van de Commissie