Nieuwe afspraken over EU-info aan parlement en nieuwe sjablonen BNC fiches

Contentverzamelaar

Nieuwe afspraken over EU-info aan parlement en nieuwe sjablonen BNC fiches

Een uitgebreidere schets van het Europese krachtenveld, inclusief de verhoudingen tussen de instellingen en wat dit betekent voor de Nederlandse inzet. Via vernieuwde BNC-fiches, geannoteerde agenda’s of vaste periodieke rapportages zal het parlement voortaan nog beter worden geïnformeerd, zo heeft het kabinet besloten.

Minister Timmermans (BZ) heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over het advies best practices inzake EU-informatievoorziening en de aangepaste sjablonen voor BNC-fiches. De kamerbrief is opgesteld naar aanleiding van het Algemeen overleg (EU)-informatievoorziening met de Tweede Kamer van 23 april j.l.

De brief bevat een advies over hoe alle departementen het parlement optimaal en proactief kunnen informeren over EU-dossiers, n.a.v. drie positieve voorbeelden “best practices” van EU-informatie voorziening (te weten: de Verordening Bescherming Persoonsgegevens, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Tabaksrichtlijn). Het gaat daarbij vooral om het uitgebreider schetsen van het Europese krachtenveld, inclusief de verhoudingen tussen de instellingen en wat dit betekent voor de Nederlandse inzet. Deze informatie kan het Parlement o.a. toegaan via BNC-fiches, geannoteerde agenda’s of vaste periodieke rapportages.

De bijlagen bij de brief bevatten de aangepaste nieuwe sjablonen voor BNC-fiches. Met het oog op bovengenoemd advies is in de nieuwe sjablonen o.a. uitdrukkelijk aandacht ingebouwd voor het krachtenveld onder de lidstaten en in het Europees Parlement. Na het aanstaande zomerreces zullen alle fiches volgens deze nieuwe sjablonen worden opgesteld.

Klik hier voor de kamerbrief.