Nieuwe Commissievoorzitter Juncker presenteert agenda; Europese Raad positief

Contentverzamelaar

Nieuwe Commissievoorzitter Juncker presenteert agenda; Europese Raad positief

Onder de titel “Een nieuwe start voor Europa: mijn agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering” heeft de nieuwe Commissie-voorzitter Juncker de politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie gepresenteerd. De Europese Raad reageerde positief op zijn plannen.

Juncker werd op 15 juni met een aanmerkelijke meerderheid door het Europees Parlement benoemd. Pas wanneer de nieuwe Commissie compleet is, zal zijn benoeming geëffectueerd worden. Over de andere posten moet de Europese Raad nog besluiten nemen. Het gaat dan om de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veligheidsbeleid, tevens vice-voorzitter van de Commissie, en de overige 26 commissarissen. Pas als de Commissie als geheel het groene licht krijgt van het Europees Parlement kan de nieuwe Commissie in functie treden. In beginsel blijft de huidige Commissie tot 31 oktober in functie.

Juncker presenteerde meteen zijn plannen voor de volgende Europese Commissie.

De bijdrage van het Italiaanse Voorzitterschap aan het debat over de prioriteiten staat inmiddels ook online.

Tijdens de Europese Raad van 16 juli heeft een gedachtenwisseling plaatsgevonden met de nieuwe Commissie-voorzitter over de "Strategische Agenda in tijden van verandering", die vorige maand werd vastgesteld door de Europese Raad. De Europese Raad roept alle instellingen op hun activiteiten voornamelijk te richten op de gebieden waarop de Unie echt het verschil kan maken. De Europese Raad herhaalde zijn belofte om deze strategische prioriteiten regelmatig te monitoren.

Het kabinet verwelkomt dat de beleidsvoornemens van de heer Juncker grote overeenstemming vertonen met de beleidsprioriteiten die de Europese Raad heeft vastgesteld in de Strategische Agenda. Ook verwelkomt het kabinet dat de Europese Raad heeft besloten regelmatig met de voorzitter van de Europese Commissie te beraadslagen over de implementatie van de Strategische Agenda. In dat kader is het tevens van belang dat in de Raad een discussie plaatsvindt over het ontwerp voor het jaarlijkse werkprogramma van de Commissie alvorens dat wordt vastgesteld. Ten slotte hecht het kabinet groot belang aan de wijze waarop de beleidsprioriteiten worden geïmplementeerd. Daarbij dienen subsidiariteit, proportionaliteit en de Betere Regelgeving-agenda een belangrijke rol te spelen. In dit kader is het kabinet verheugd over de oproep van de Europese Raad aan alle instituties om hun activiteiten te concentreren op gebieden waar de Unie een daadwerkelijk verschil kan maken. De organisatie van de Commissie moet hierop zijn ingericht. Tevens dient een versterkte dialoog plaats te vinden tussen de Commissie en nationale parlementen.

Benoemingen

De voorzitter van de Europese Raad, de heer van Rompuy, gaf een overzicht van de consultaties die hij de afgelopen tijd gevoerd heeft over een aantal topfuncties, met name het voorzitterschap van de Europese Raad en de functie van Hoge Vertegenwoordiger. Hij concludeerde dat er op dit moment nog onvoldoende overeenstemming bestaat onder de leden van de Europese Raad om tot besluitvorming over te kunnen gaan. Hij zal de komende weken zijn consultaties voortzetten. De Europese Raad zal op 30 augustus a.s. bijeenkomen om opnieuw over dit onderwerp te spreken.

Lees:

Persbericht Europees Parlement over verkiezing Juncker

Persbericht Europees Parlement over presentatie programma Juncker

Programma Juncker: “Een nieuwe start voor Europa”

Italiaans Voorzitterschap: A fresh start for the European Union”

Kamerbrief over schriftelijk overleg Europese Raad 16 juli 2014

Conclusies Europese Raad van 16 juli 2014

Verslag van de Europese Raad van 16 juli 2014

ECER-bericht over Europese Raad van 26-27 juni 2014 over Strategische Agenda