Nieuwe EU-regels aanbestedingen

Contentverzamelaar

Nieuwe EU-regels aanbestedingen

Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe EU-regels voor overheidsopdrachten en concessies. Deze moeten zorgen voor een betere kwaliteit en value for money bij het kopen of leasen van werken, goederen of diensten. Ze zullen het ook gemakkelijker maken voor kleine en middelgrote bedrijven om te bieden en bevatten strengere bepalingen over onderaanneming. Lidstaten krijgen twee jaar voor de omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving.

Overheidsinstanties hoeven voortaan niet automatisch het laagste bod te kiezen in openbare aanbestedingen. Bij de aanschaf van goederen, diensten, aanbesteding van openbare werken of het afsluiten van concessiecontracten kunnen voortaan ook andere factoren worden meegewogen. Ook de mogelijkheden voor het MKB om mee te dingen naar overheidsopdrachten zijn verruimd.

Dit is het resultaat van een wetgevingspakket dat woensdag is aangenomen. Openbare aanbestedingen zijn goed voor 19% van het Europese binnenlands product. Het akkoord - waar in juni 2013 met de lidstaten overeenstemming over werd bereikt - beslaat drie nieuwe richtlijnen: een voor klassieke aanbestedingen (620 stemmen voor, 31 tegen en 30 onthoudingen), een voor publieke nutsfuncties (618 stemmen voor, 36 tegen en 26 onthoudingen) en een voor concessies (598 stemmen voor, 60 tegen en 18 onthoudingen).

Kwaliteit doorslaggevend
Voortaan kunnen behalve de prijs ook kwaliteit, milieueffecten, sociale factoren en innovatiepotentieel een rol spelen bij de selectie. Denk bijvoorbeeld aan een aanbieder die kwalitatief hoogwaardige voeding in een crèche aanbiedt of een aanbieder die mensen in dienst heeft met een handicap.

"Dit pakket vormt een stevig signaal naar de burgers die willen dat het publieke geld goed wordt besteed", zei de rapporteur voor de aanbestedingsrichtlijn Marc Tarabella (S&D, BE). "Met de introductie van nieuwe criteria komt er een eind aan het dictaat van de laagste prijs en wordt kwaliteit weer doorslaggevend", voegde hij er aan toe.

Innovatie stimuleren
Op verzoek van EP-leden is een nieuwe procedure toegevoegd waarin aanbieders kunnen worden aangemoedigd met innovatieve oplossingen voor specifieke problemen te komen waarbij bovendien de ruimte wordt geboden dat de contractpartijen samen nieuwe oplossingen ontwikkelen.

Minder bureaucratische rompslomp en kansen voor het MKB
De nieuwe richtlijnen maken het eenvoudiger voor bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Zo hoeft alleen nog de winnende partij alle originele achtergrondinformatie te verschaffen, wat volgens de Commissie leidt tot 80% minder bureaucratie. De nieuwe regels beogen ook dat grote opdrachten worden opgeknipt, zodat kleine bedrijven op onderdelen mee kunnen bieden.

Onderaanneming aan banden
Om gerommel met arbeidsvoorwaarden te voorkomen en de rechten van werknemers te garanderen, zijn de regels voor het contracteren van onderaannemers aangescherpt, net zoals de regels die absurd lage offertes tegen moeten gaan.

Lidstaten kunnen kiezen: publiek of privaat
Het akkoord met betrekking tot concessieverlening erkent de vrijheid van lidstaten om te kiezen hoe ze publieke werken of diensten willen realiseren: met eigen personeel of via uitbesteding. De nieuwe richtlijn schrijft ook NIET voor dat publieke organisaties geprivatiseerd moeten worden als ze publieke diensten aanbieden. Watervoorziening is vanwege het bijzondere belang buiten deze richtlijn gehouden.

Volgende stappen
De richtlijnen moeten nog ondertekend worden door de Raad en het EP en verschijnen vervolgens in het Publicatieblad van de EU. Ze treden in werking 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad. Daarna hebben lidstaten 24 maanden de tijd om de bepalingen om te zetten in nationale wetgeving.

Lees hier de voorlopige teksten van de nieuwe regelgeving. Lees hier meer info op de site van het Europees Parlement.